gıda mühendisi iş ilanları ankara

Ankaradaki gıda mühendisi iş ilanları sayfamızda sizler için iş vardan alınmış gıda mühendisi iş ilanları listesini vereceğiz. Bu iş ilanları bu gün tarihli işvar sitesinde yayınlanmış ilanlardı: Gıda mühendisi iş ilanları:   GIDA MÜHENDİSİ YEMEK Fabrikamıza 0312.387 60 45 ANKARA YEMEK Fabrikamızda Çalışmak Üzere Deneyimli İşinde Uzman Gıda Mühendisi Alınacaktır. Tel: 0312.387 51 81 ANKARA […]

Ankara Keçiören Belediyesi Personel Alımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Keçiören Belediyesi 2014 yılında belediye personel alımı gerçekleştirecektir.

 

Keçiören önceden Altndağ ilçesine bağlı bir mahalleydi. Ankara’nın gelişmesine takiben Keçiören de mahalleden ilçe olma yolunda ilerlemiştir. İlçe olmasının ardından yeni düzenleme ve belediyecilik sistemi ile Keçiören daha iyi yerlere yükselmiştir. Keçiören Belediyesi bu ilerlemeyle beraber birçok personel ve işçi alımı yapmıştır ve yapmaktadır.

 


Sponsor Bağlantılar

Keçiören Belediyesi’nin yapmış olduğu birçok yatırım mevcuttur. Her geçen gün ise bunları arttırmaya ve daha güzel bir çevre yapmaya çalışmaktadır. Keçiören Belediyesi bu anlamda kendini geliştirirken birçok personele ihtiyaç duyuyor. Yaptıkları ve yapacakları projeler için işçi ve personel alımı gerçekleştirecektir. 

Keçiören Belediyesi çevre, sağlık, veterinerlik, eğitim ve danışmanlık alanlarında, şehir ve bölge plancısı, programcı, teknisyen, tekniker ve daha birçok alanda personel alımı yapmaktadır. Bu personellerin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Keçiören Belediyesi bu personel alımları ile birçok insana iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi iş ilanlarını web sitelerinde duyurmamaktadır. Keçiören Belediyesi’nde çalışmak istiyorsanız yapmanız gereken insan kaynaklarıyla yüz yüze görüşerek başvuru formu doldurmanızdır.

2014 Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

2014

2014 Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, 2014 memur alımı, T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 22.09.2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak sözlü sınavla toplam (4) personel alınacaktır.

Sistem Yöneticisi 1 Aylık brüt sözleşmeli üsretinin 3 katı Tam Zamanlı
Veri Tabanı Yöneticisi 1 Aylık brüt sözleşmeli üsretinin 2 katı Tam Zamanlı
Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 Aylık brüt sözleşmeli üsretinin 2 katı Tam Zamanlı

ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen okul mezunları Sistem Yöneticisi iş tanımlı pozisyonuna başvuru yapamayacaklardır.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, f) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, g) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak, h) Süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Sistem Yöneticisi (1 Kişi) a) ünux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak, Redhat olması tercih sebebidir, b) Sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak, VMVVare olması tercih sebebidir,

c) Veri depolama konusunda bilgi sahibi olmak, NetApp olması tercih sebebidir,

d) MySQL veri tabanı konusunda bilgi sahibi olmak, e) Linux sistemleri üzerinde çalışacak servislerin (DNS, DHCP, RADIUS, SMTP,POP3,IMAP) kurulumu, yönetilmesi ve performanslı çalışması konusunda tecrübeli olmak,

f) Yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Temel netvvork bilgisine sahip olmak,

h) İleri düzeyde Shell Scripting bilmek,

i) Veri ve sistem güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

j) Oracle VVeblogic konusunda bilgi sahibi olmak tercih sebebidir,

k) İyi derecede PHP biliyor olmak,

I) Linux sistemlerinin izlenmesi için gerekli araçların kurulumu, performans ve uygulama sorunlarının analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

m) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performanslı yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

o) En az 5 yıl, büyük ölçekli projelerde Linux işletim sistemi yöneticiliği yapmış olmak. Veri Tabanı Yöneticisi (1 Kişi)

a) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) OCA sertifikasına sahip olmak,

d) Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak, Oracle RAC konusu özelinde en az 3 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

e) Oracle lOg/llg sistemlerini Linux ortamında RAC ve ASM kullanarak kurma, optimize etme, patch uygulama tecrübesi olmak,

f) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veritabanı yönetmiş olmak,

g) Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalleştirme hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) İleri derecede SQL ve PL7SQL bilmek, i) Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde Audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak,

j) Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SOL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,

k) Oracle için tahsis edilen disk ortamında nesneler düzeyinde disk optimizasyonları yapabilmek.

I) Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Oracle veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

0) Linux düzeyinde Oracle lmporVExport, Data Pump lmport/Export ve RMAN scripleri yazmış ve Linux Crontab’a entegre etmiş olmak,

p) Genelde Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, özelde Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak,

r) C# programlama dilini bilmek tercih sebebidir. Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi)

a Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,

b) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

c) Object oriented kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojilerini kullanmış olmak (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),

d) .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek,

e) C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),

f) ASP.NET MVC teknolojisini bilmek ve bu konuda en az 1 projede çalışmış olmak,

g) Entity Framevvork ve LINQ konularında deneyimli olmak, h) WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,

i) İlişkisel veritabanları, T-SO.L ve PL/SO.L bilgisine sahip olmak,

j) Web servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) JOuery ve diğer JavaScript kütüphaneleri konusunda deneyimli olmak, HTML5 ve CSS3 konularına hakim olmak,

l) Geniş ölçekli MSSQL veritabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,

m) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performanslı yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi, konusunda tecrübe sahibi olmak, tercihen TFS, SVN kullanabilmek,

o) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

SINAV KONULARI Sistem Yöneticisi ünux İşletim Sistemi, Sanallaştırma, MySOl Veritabanı, PHP, DNS,DHCP,RADIUS,SMTP,P0P3,IMAP, Temel Netvvork, Oracle VVeblogic, Shell Scripting, Yedekleme ve geri yükleme Veritabanı Yöneticisi Oracle Veritabanı yönetimi, SQL ve PL/SO.L, Veritabanı yedekleme ve geri yükleme, Oracle veri güvenliği, Oracle RAC konfigürasyonu,Veritabanı optimizasyonu Yazılım Geliştirme Uzmanı ASP.NET MVC, WCF, ASP.NET VVeb Forms, C# programlama dili, T-SQL.PL/SQL, Entity Framevvork, ünq, MSSQL Veritabanı IX. ÜCRET Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757,34 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. DİĞER HUSUSLAR: Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ankara Kart Bayilik ve Bayilik Şartları

Ankara Kart Bayilik

Ankara Kart Bayilik Hakkında : AnkaraKart Nedir? AnkaraKart sürekli yanınızda taşıyacağınız şehiriçi ulaşım kartınızdır. EGO’ya bağlı tüm toplu taşıma araçlarındaki kart okuma cihazlarına yakınlaştırarak kullanabileceğiniz temassız akıllı kartlar ve yine bu cihazların üst kısmında bulunan kart okuma kısmına yerleştirilen tek geçişlik manyetik biletlerden oluşan AnkaraKart ile çok daha hızlı, ekonomik ve pratik ulaşımın keyfini bir arada yaşayacaksınız. Ankara Kart Bayilik ve Bayilik Şartları

Ankara Kart Bayilik ve Bayilik Şartları

Ankara Kart Bayilik ve Bayilik Şartları

AnkaraKart Nerede Kullanılır? EGO otobüsleri ile Metro ve Ankaray’da dahil olmak üzere EGO’ya bağlı tüm toplu taşıma araçlarında kullanılabilir. AnkaraKart Nereden Alınır? Hemen AnkaraKart.com.tr’ye üye olup size uygun AnkaraKart’lardan birini seçip başvuruda bulunabilirsiniz. Kart başvurusu tamamlandıktan sonra kartınızı teslim almak için size en uygun zamanı seçip online randevunuzu yaptırabilirsiniz.

Ankara Kart Bayilik Başvurusu

Ankara Kart Bayilik Başvurusu 2 şekilde yapılmaktadır. Benim size önereceğim online olarak yapmanızdır. Ankara Kart Bayilik Başvurusu yapmak için bu Ankara Kart Bayilik Başvuru Formu linke tıklayınız. AnkaraKart bayilik başvurunuzun 2. şekli aşağıdaki adımları uygulayarak bireysel olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bayilik Talep Formu’nu indirdikten sonra doldurup, Kızılay AnkaraKart Bayi Servisi’ne şahsen ileterek sürecinizi başlatabilirsiniz. Başvurunuz; talep ettiğiniz bayilik lokasyonuna bağlı olarak değerlendirilecek ve en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Ankara Kart Bayilik Şartları

 1. Bayilik başvuruları için Bayi adayı yetkilisi tarafından Bayi Başvuru Formu düzenlenerek, Bayi Servisi’ne teslim edilir.
 2. Bayi Operasyon Görevlisi tarafından bayi adayının lokasyonu belirlenerek, ön keşif yapılır.
 3. Bayi adayının hedef kitle yoğunluğu, satış potansiyeli, müşteri ihtiyacı, çevresinde bulunan mevcut bayilere olan mesafesi gibi farklı kriterler ile bayi adayı değerlendirilmesi yapılır. Bayiler arasında ideal olarak belli bir mesafe bulundurulması esas alınır. Ancak yoğun talep olan lokasyonlarda bu mesafe gözden geçirilebilir.
 4. Bayi ağının yaygın olduğu şehirlerde bayilik başvurularının değerlendirme süresi maksimum 15 gün, diğer şehirlerde ise bu süre 1 haftadır.

Ankara Kart Bayilik için Gerekli Evraklar

 • Vergi Levhası Fotokopisi (Zorunlu)
 • İkametgah Belgesi (Zorunlu)
 • Kimlik Fotokopisi (Zorunlu)
 • Vadesiz Hesap Numarası (Zorunlu)
 • Oda Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi
 • İmza Sirküleri veya Beyan

Ankara Kart Bayilik Onayı Sonrası İşlemler

Bayi Operasyon Görevlisi teslim alınan evrakları kontrol ettikten sonra ilgili Bayilik Sözleşmesi 2 nüsha olarak bayi yetkilisine varsa kaşesi ile imzalatılarak işlemler başlatılır. Dolum Bayileri ile “Dolum Bayilik Sözleşmesi”, Bilet Bayileri ile ise “Bilet Bayilik Sözleşmesi” düzenlenir. Sözleşme imzalandıktan sonra POS kurulumu ve eğitimi planlaması yapılır.

Evraklar;

 1. Vergi Levhası Fotokopisi, (Zorunlu)
 2. İkametgah Belgesi, (Zorunlu)
 3. Kimlik Fotokopisi, (Zorunlu)
 4. Vadesiz Hesap Numarası, (Zorunlu)
 5. Oda Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi,
 6. İmza Sirküleri veya Beyan

2014 Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alımı

2014

2014 Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alımı, 2014 memur alımı , ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 110 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru tarihi:02 Mayıs 2014 Son Başvuru tarihi 20 Mayıs 2014

Kod No UNVANI KADRO SAYISI KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
01 Hemşire 84 KPSSP3 *Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak.
o : Diğer Sağlık Personeli (Anestezi Teknikeri) 9 KPSSP93 *Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi programından mezun olmak, 01.01.19S4 ve sonrası doğumlu olmak
03 Diğer Sağlık Personeli (Sağlık Fizikçisi) 1 KPSSP3 *Lisans düzeyinde eğitim veren fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eşitimi üzerine sağlık fiziği, radyasyon onkolojisi fiziği, radyoloji yada nükleer üp konularından birinde yüksek lisans yapmış olmak. 01.01.19S4 ve sonrası doğumlu olmak.
04 Diğer Sağlık Personeli (Röntgen Teknisyeni) 5 KPSSP94 *Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji bölümünden mezunu olmak, 01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.
05 Diğer Sağlık Personeli (Sağlık Teknikeri) 5 KPSSP93 *Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olmak. 01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.
06 Diğer Sağlık Personeli (Sağlık Teknikeri) 1 KPSSP93 *Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ve Sağlık Bakanlığı onaylı Perfüzyonist sertifikasına sahip olmak 01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.
07 Diğer Sağlık Personeli (Laborant) 3 KPSSP93 *Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar bölümünden mezun olmak, 01.01.19S4 ve sonrası doğumlu olmak
OS Biyolog 1 KPSSP3 *Lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji bölümünden mezun olmak. * Veteriner Mikrobiyoloji alanında en az yüksek lisans ( master ) düzeyinde eğitim derecesine sahip olmak. x Bakteriyel uyarımlı apoptozis konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek * Faj tabanlı tam sistemleri konusunda en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Hizmet özel sektörde geçmiş ise bu hizmeti SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek)
09 Röntgen Teknisyeni 1 KPSSP93 *Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji bölümünden mezun olmak. x Bilgisayarlı tüm vücut tomografi . manyetik rezonans ve dijital radyografi cihazlarım kullanabilmek ve bu cihazlarla ilgili sertifika sahibi olduğunu belgelemek x Radyoloji teknisyeni olarak, dijital röntgen, mamografi, kemik dansitometrı , fioroskopi . bilgisayarlı tomografi , manyetik rezonans görüntüleme konularında en az 7 yıl çalışmış olmak. (Hizmet özel sektörde geçmiş ise bu hizmeti SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.)
TOPLAM 110

I- GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’mın 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

2) 2012 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

4) Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 B maddesinin ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem j-ürütülmeyecektır.

AÇIKLAMALAR

http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Incoming search terms:

 • 4 a memur alımı
 • 2014 zabıta alımı yapacak belediyeler
 • lise mezunu işçiler memur olacak
 • lise mezunu memur alımları 2014 mayıs
 • memru alımı
 • 2014 mayıs ayı ortaöğretim memur alımları
 • memur alimi mayis 2014
 • memurlar alımları
 • mesleki yeterlilik kurumu istatistikci alim basvuru
 • lise mezunlarına işkur

Wirtgen Ankara İş Başvurusu

Wirtgen Ankara iş ilanları ve personel, işçi, eleman alımı. Wirtgen Ankara iş olanakları, iş başvuru formu ve insan kaynakları…

Wirtgen Group; inşaat ekipmanları endüstrisinde faaliyet gösteren bir firmadır. Wirtgen Group Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann markalarının üretimini yapmaktadır.

Wirtgen Group, kendisine ait yan kuruluşlarla dünya genelinde güvenilir bir markadır. Aynı zamanda ülkelerde yerel ortaklıklarla satış, danışmanlığı, hakiki yedek parçalar ya da doğrudan şantiyede mobil yerel servis imkanlarını müşterilerine sunmaktadır. Wirtgen Group genel merkezi Almanya’da bulunmaktadır.

Wirtgen Group Türkiye’de Ankara’da bu hizmetlerini sunmaktadır.  Wirtgen Ankara başta satış ve servis olmak üzere çeşitli departmanlarda personel alımı yapmaktadır.

Wirtgen Grubu inşaat makineleri sektöründe inşaat ekipmanları alanında hızlı ve istikrarlı olarak büyüyen bir gruptur. Ülkemizde de aktif olarak ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Wirtgen Group Ankara işin yetkinliklerine uygun ve yüksek motivasyon sahibi ve inşaat alanında çalışmaya meraklı arkadaşlarla çalışmak istemektedir.

Wirtgen Ankara Kariyer
Wirtgen Ankara iş başvurusu yapmak için size vereceğimiz link üzerinden online olarak Wirtgen Ankara iş başvurusu formu doldurabilirsiniz. Wirtgen Ankara iş başvurusu yapan adayların formları elektronik ortamda saklanmaktadır. Wirtgen İnsan Kaynakları açık iş pozisyonları için yapılan başvuruları değerlendirmektedir. Cv ve özgeçmiş bilgilerinizle Wirtgen Ankara iş başvurusu yapmak için buraya tıklayınız.

2014 BOTAŞ Ankara Mühendis Alımı

2014

2014 BOTAŞ Ankara Mühendis Alımı, 2014 botaş personel alımı , Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir.

BOTAŞ BORU HATLARI AŞ. Son Başvuru Tarihi : 05 Mayıs 2014 Yayınlanma Tarihi : 24 Nisan 2014, Sayı : 1

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

SGK onaylı hizmet dökümü ve Çalışılan firmadan alınan hizmet yazısı ile; * En az 1 adet ERP projesinde döküman yönetim sistemi, muhasebe, insan kaynakları, demirbaş, stok, yatırım takip veya satınalma modüllerinden birisi konusunda yazılım uzmanı olarak en az 1 yıl görev yaptığını belgelemek, * En az 1 yıl Java ile Web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olduğunu belgelemek, * En az 1 yıl veritabanı ile uygulama geliştirmiş ve SQL tecrübesine sahip olduğunu belgelemek, * Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekmektedir.

*Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. – Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. – Taleplerde 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2012 KPSSP3′den 60 puan ve üzerinde puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir.

– Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. – Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının ÜÇ katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

– Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. – Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının ÜÇ katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. – İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. – Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Diğer Mühendisler 1 Okuldan

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Kontrol Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Yazılım Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Elektrik Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Elektronik Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP3 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ALTINDAĞ, AYAŞ, BALA, BEYPAZARI, ÇAMLIDERE, ÇANKAYA, ÇUBUK, ELMADAĞ, GÜDÜL, HAYMANA, KALECİK, KIZILCAHAMAM, NALLIHAN, POLATLI, ŞEREFLİKOÇHİSAR, YENİMAHALLE, GÖLBAŞI/ANKARA, KEÇİÖREN, MAMAK, SİNCAN, KAZAN, AKYURT, ETİMESGUT, EVREN, PURSAKLAR, ANKARA/MERKEZ

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

Part Time İş İlanları Ankara

Part Time İş İlanları Ankara başlıklı makalemiz üzerinden iş ilanlarınızı ücretsiz bir şekilde vererek arama yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi artık full time çalışmaların dışında part time çalışma imkanı da sağlanıyor ve kişilerin ek gelir kazanmalarına da fırsat doğmuş oluyor. Asıl işinin dışında part time bir işte çalışarak ek gelir sağlamak isteyen kişiler, yayınlanan iş ilanları aracılığı ile aradıkları işi kolaylıkla bulabiliyorlar. Ayrıca, part time çalışacak eleman arayanlar da tek bir ilan ile yada verilen ilanlar üzerinden irtibata geçerek aradıkları elemanı buluyorlar. Eğer siz de part time çalışacak eleman vey part time çalışacağınız bir iş arıyorsanız doğru yerdesiniz. Ankara’da ikamet edenlere özel oluşturduğumuz sayfamızda 7/24 iş ilanlarınızı verebilirsiniz. Part Time İş İlanları Ankara başlığımız altında size verdiğimiz örnek metinlere benzer ilan oluşturarak iş ve eleman aramalarınızı yapabilirsiniz.

PARTTİME ANKARADA ANKETÖRLER ARANIYOR

Ankara’da ikamet eden, part time çalışacak bay ve bayan anketörler alınacaktır. Deneyimli veya deneyimsiz olan herkesiniş başvurusunu bekliyoruz. Günlük kazanç 80 TL’dir.

CAFEYE PART TİME ÇALIŞACAK ELEMAN- ANKARA İÇİ

Ankara Keçiören’de bulunan cafemize part time çalışacak bay ve bayan elemanlar alınacaktır. Özellikle hafta sonu yoğun olduğundan hafta sonu öğleden sonra çalışacak olanlar başvuru yapsınlar. Ücret mesai bitiminde peşin olarak ödenecektir.

Ankara Güvenlik İş İlanları

Ankara Güvenlik İş İlanları sayfamız aracılığı ile aradığınız Güvenlik elemanını ve Güvenlik işini kısa sürede bulabilirsiniz. Güvenlik elemanları son yılların en çok aranan elemanlarından biri oldu. Hemen hemen her yerde çalışma alanları bulunan Özel Güvenlikler, pek çok mesleğe nazaran daha kolay iş bulabiliyorlar. Hastaneler, alışveriş merkezleri, maçlar, konserler, inşaatlar, şirketler, firmalar ve daha pek çok yer güvenliklerin çalışma alanıdır. Güvenlik elemanları silahlı ve silahsız olmak üzere ikiye ayrıldığı için iş ilanı yayınlayan firma bu kriteri belirterek işe alımı gerçekleştirmektedir.

ÖZEL GÜVENLİK İŞ İLANLARI ANKARA

 

Öyle ki; internet üzerinde sayısız Güvenlik iş ilanlarına rastlamak mümkün. Eğer siz de Ankara’da ikamet ediyorsanız ve Güvenlik elemanı arıyorum, yada güvenlik işi arıyorum diyorsanız sayfanın hemen altında bulunan yorum bölümünden iş ilanlarınızı yayınlayabilirsiniz. İlanlarınıza iletişim bilgilerinizi eklemeyi unutmayınız.

ANKARA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK

Ankara Ostim’de bulunan inşaat projemizde görevlendirmek üzere 5 Güvenlik Görevlisi alınacaktır. Servisimiz mevcut olup, bütün sosyal haklar sağlanacaktır. Adayların silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip olmaları tercihimizdir. Maaş 1500 TL’dir.

DR.ÖMER COŞKUN ANKARA YETKİLİ SATIŞ NOKTASI 0312 346 71 83 /ANK. ( Ankara )

DEMETEVLER 12. CADDE KARŞIYAKA İŞ MERKEZİ KAT/1 NO:56 İRTİBAT: 0312 346 71 83 – 0555 610 11 12 – 0541 504 71 91 – http://www.omercoskunankara.com