2014 Deniz Kuvvetleri Sivil Memur Alımı

2014

2014 Deniz Kuvvetleri Sivil Memur Alımı , 2014 memur alımı , T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI

BEYLERBEYİ/İSTANBUL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2014 YILI 1′İNCİ DÖNEM

AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMLARI

BİLGİLENDİRME KILAVUZU için tıklayınız

(BAŞVURU TARİHLERİ 25 AĞUSTOS-25 EYLÜL 2014)

Bu kılavuz; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Devlet Memuru olmak için başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2014 YILI DEVLET MEMURU

ALIMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN

DİKKATİNE !

1.BAŞVURU VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIN TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLECEK YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI KARARLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ KARARLARI GEREKLİ KILDIĞI TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

3.ALIM SÜRESİNCE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2014 YILI 1′İNCİ DÖNEM AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIMLARI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükmü doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Devlet Memuru alımı yapılacaktır.

1.BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6′ncı fıkrası hariç).

b.Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve ilan edilen unvanların karşısında belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

c.İlan edilen unvanların öğrenim şartı için son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ ye girmiş olmak ve öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,

ç.Başvuru bitiş tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (25 Eylül 1996 ve daha önce doğanlar) ve 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğanlar), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Tabip unvanlı adaylar içinmüracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

d.Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

e.Seçim ve mülakat aşamalarını asil veya yedek olarak kazanan adayların sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Asker Hastanelerinin Geçici Sağlık Kurullarından “Askeri Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak.

f.Kazanan adayların; yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

g.”Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına (KPSS Puanı) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan” dikkate alınacağından, internetten yapılan başvuru sonrası adaylar şehit/gazi yakını olduğunu gösterir belgenin altına aday bilgileri de yer alacak şekilde 20 EYLÜL 2014 tarihine kadar 0216 310 72 46 numaraya faks ile göndereceklerdir. Geç gelen fakslara işlem yapılmayacaktır.

2.BAŞVURU

a.Başvurular sadece www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki ”Personel/Öğrenci Alımları” linki altından http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkinde bulunan “2014 yılı 1. Dönem Devlet Memuru Alımları”kısmından yapılacaktır.

b.Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen link üzerinden ulaşılan “Aday Girişi” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

c.”Aday Girişi” kısmında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atanma sürecinde dahi olsa) aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

d.Başvurular; 25 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 17:00′da başlayıp,

25 Eylül 2014 Perşembe günü saat 17:00′da sona erecektir.

e.Giriş sonrası her adaya bir şifre verilecektir. Adaylar verilen şifreyle, başvuru süresince başvurularını kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

f.Şifrenizi kaybetmeniz/unutmanız durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında daha önce girdiğiniz bilgileri girerek şifrenize ulaşabilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

g.İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a.Mülakatta başarılı olanların tespitinde 100 tam not üzerinden yetmiş (70) not barajının geçilmesi esas alınır. Sınavların her birinden en az 70 puan alanlar bu sınavları başarmış sayılır. 70 not barajını aşamayan adaylar elenmiş sayılır. Nihai mülakat notu, Sınav Kurulunca başkan ve üyelerin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Adayların; yazılı ve mülakat sınavlarında aldıkları notların toplamı tespit edilir. Değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıraya konularak bir başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada toplam puanların eşit olması halinde; KPSS notu yüksek olana öncelik verilir. Bu listeye göre, ilan edilen kadarı asil, diğerleri yedek aday olarak tespit edilir.

b.Mülakat Sınavına girecek adayların listesi (KPSS sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak hazırlanan ve ihtiyaca göre her unvan için alınacak miktarın 15 (on beş) katı olarak belirlenen sayıda) 01 Ekim 2014 tarihinde www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki ”Personel/Öğrenci Alımları” linki altında bulunan http://personeltemin.dzkk.tsk.tr sayfasında ilan edilecektir.

4.BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER

Başvuru Başlangıcı: 25 Ağustos 2014 Saat 17:00

Başvuru Bitişi: 25 Eylül 2014 Saat 17:00

Mülakat Sınavına Gireceklerin İlanı: 01 Ekim 2014 Saat 17:00

2014 Deniz Kuvvetleri İkmal Grup Başkanlığı Engelli Terzi Alımı

2014

2014 Deniz Kuvvetleri İkmal Grup Başkanlığı Engelli Terzi Alımı , 2014 engelli işçi alımı ,

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI
Son Başvuru Tarihi : 28 Ağustos 2014 Yayınlanma Tarihi : 19 Ağustos 2014, Sayı : 1

Genel Şartlar ve Notlar

BAŞVURU YAPACAKLARIN DİKKATİNE; Terzi Mesleği ile ilgili bölümden mezun olmuş olmak veya terzi mesleği ile ilgili MEB onaylı belge sahibi olmak (kalfalık, ustalık vb.) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 Gün içerisinde; İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerine şahsen başvurabilecekleri gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. *NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİMİ; 09.09.2014 tarihinde saat : 14.00 da Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığında yapılacaktır. *Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. *Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak başvuru yapacak olan adaylar durumlarına ilişkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

*Gerçeğe aykırı belge verenlerin yada beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.SIRALAMA: *Kurumuzun gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak süretiyle, açık iş sayısının üç katı, öncelik hakkına sahip olarak gönderilenler arasından açık iş sayısının üç katı olarak noter huzurunda kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, açık iş sayısının üç katı oranında da yedek liste oluşturulur. *Yazılı veya sözlü tarihi ve yeri Kamu Kuruluşu Tarafından Adaylara Bildirilecektir. *Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddedenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Terzi Kurstan

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ALTINDAĞ, AYAŞ, BALA, BEYPAZARI, ÇAMLIDERE, ÇANKAYA, ÇUBUK, ELMADAĞ, GÜDÜL, HAYMANA, KALECİK, KIZILCAHAMAM, NALLIHAN, POLATLI, ŞEREFLİKOÇHİSAR, YENİMAHALLE, GÖLBAŞI/ANKARA, KEÇİÖREN, MAMAK, SİNCAN, KAZAN, AKYURT, ETİMESGUT, EVREN, PURSAKLAR, ANKARA/MERKEZ

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 2
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

Incoming search terms:

  • memurlar net engelliler forum

2014 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı

2014

2014 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı , 2014 askeri ilanlar

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2014 YILI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Bu kılavuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru Tarihleri

26 Mayıs-31 Temmuz 2014

Başvuru Adresi

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

Mayıs 2014

2014 YILI SÖZLEŞMELİ ER

ALIM SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

3. ALIM SÜRESİNCE HERTÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.dzkk.tsk.tr VE http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

TANIMLAR

a. Sözleşmeli erbaş ve er;

Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden tertip edildikleri birliklerde Dz.K.K.lığınca belirlenen süre hizmet yapanlar istekli oldukları takdirde Dz.K.K.lığınca başka birliklere tertip edilebilirler.

b. Özlük hakları;

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.

Sözleşmeli erbaş ve erlere vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartı gibi kimlik kartı verilir.

Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet yılına devam edenler Dz.K..K.lığının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaş (uzman erbaşlığa başvuru yaş sınırı sözleşmeli erbaş ve erler için 29’dur) veya astsubay olmak için müracaat edebilirler.Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler.

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı vardır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmaz.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 2. En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (Kılavuzda belirtilen okullara denk yurt dışındaki okullardan mezun olan adaylar, lisans/önlisans için Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’ndan, ortaöğretim için Mili Eğitim Bakanlığı (MEB)’ndan denklik belgesi alacaktır.),

 3. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak (Askerlik hizmeti devam ederken başvuranlardan ön sözleşme imzalamaya hak kazananlar terhislerinden sonra askerî eğitime başlatılır.),

 4. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (26 Mayıs 2011 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

 5. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar),

 6. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

 7. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak istihdam edilmemiş olmak,

 8. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 9 Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

 (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

 (b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

 (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

 10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

 11. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 9’uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde örneği bulunan “SÖZLEŞMELİ ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” doldurulacaktır. Bu belgenin “Sözleşmeli Er Olur” kayıtlı olması gereklidir.

 12. Sayfa-12’de belirtilen boy ve kilo oranları değerleri içerisinde bulunmak,

 13. Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,

 14. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

 15. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “… sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

 16. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

 UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR

 1. Başvurular sadece internet üzerinden yapılmaktadır. Posta veya şahsen başvuru yapılmamaktadır.

 2. Başvurular; 26 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 14:00’da başlayıp, 31 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 08:00’da sona erecektir.

 3. Başvurular; http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “2014 yılı 2. Dönem Sözleşmeli Er Alımı’’ sayfasında “İlk Başvuru müteakibenAday Girişi” kısmından yapılmaktadır. Başarılı olarak tamamlanan başvuru süreci sonunda adaylara sistem tarafından şifre verilmektedir. Şifreler e-posta adresine gönderilmemekte başvurunun tamamlanmasını müteakip ekranda görüntülenmektedir.

 4. Adaylar son başvuru tarihine kadar şifreleri ile “Aday Girişi” kısmından başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar “Aday Girişi” kısmından güncelleme yapabileceklerdir. Adaylar “Aday Girişi” kısmından şifreyle başvuru süresince başvurularını kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

 5. Şifrenizi kaybetmeyiniz. Adayların şifrelerini kaybetmeleri durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” linkinden bilgilerini girerek şifrelerini ekranda görüntüleyebileceklerdir. Şifreler adayların e-posta adreslerine gönderilmemektedir. Adayların yazılı ve sözlü olarak yapacakları şifre öğrenme taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 6. Başvuru sırasında kuruma verilecek bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

 7. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan, başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda hangi aşama sürecinde olursa olsun(atama sürecinde olsa bile) aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

 8. Anlaşılmayan konular için Deniz Kuvvetleri K.lığı resmi internet sitesi http://www.dzkk.tsk.tr bilgi edinme bölümü Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) kısmına bakılacaktır.

 SINIF VE BRANŞ TERCİHİ NASIL YAPILIR

 1. Sınıf Branş Tercihi:

 Adaylar “İlk Başvuru” kısmında başvuru tamamlayıp şifresini aldıktan sonra “Aday Girişi” kısmından giriş yaparak görev yapmak istedikleri sınıf/branş tercihi yapacaklardır.

 Adayın internet üzerinden “Aday Girişi” kısmından yaptığı tercih/tercihler göz önünde bulundurularak en uygun sınıf/branşa tahsis edilmesi mülakat ve sınıflandırma kurulu tarafından yapılacaktır.

 Adaylar, sınıflandırmaya esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifika ve/veya kurs belgelerinin aslının ve bir suret fotokopilerini başvuru evrakları ile birlikte Seçim Aşamalarında yanlarında bulunduracaktır.

 2. Sınıf/Branş Değişliği:

 Adayın sınıflandırma kurulu tarafından yerleştirildiği sınıf/branşta fiziki yeterlilik ve mülakat notu sonrasında sıralamaya girememesi ve boş kontenjan olmaması durumunda diğer branşlara kaydırılması işlemi tercih ettiği sınıf/branş sırasına göre yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

SINIF VE BRANŞ ADI GÖREV YERLERİ / İSTİHDAM EDİLECEK BİRLİKLER SUÜSTÜNDE DURMA/YÜZME TESTİ
BERBER YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
DALGIÇ KARA/YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-2)
ELEKTRİKÇİ YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
HİZMET(CANKURTARAN) KARA BİRLİKLERİNDE VAR (Not-3)
DENİZALTICI (İKMAL) YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
İKMALCİ (AŞÇI) YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
İKMALCİ (FIRINCI) YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
İKMALCİ (İKMALCİ) YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
KAMAROT YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
KURBAĞA ADAM KARA/YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-2)
MOTORCU YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
MAYINCI YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
PORSUN YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
TELSİZCİ YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
SERDÜMEN YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
SIHHIYE YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
TOPÇU YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
TORPİDOCU YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
TERZİ YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
YARA SAVUNMACI YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
VARDABANDIRA YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)

<b>

Not1: Yüzer birliklerde görev yapacak sınıf ve branşların en az 1 dk. Su üstünde durması gerekmektedir. Başarılı olamayan adaylar seçim aşamalarının diğer bölümlerine geçemezler.

 Not2: Detayı Sayfa 14’de bulanan testler uygulanacaktır.

 Not3: Detayı Sayfa 15’de bulanan testler uygulanacaktır.

 BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN SINIF/BRANŞ/İHTİSASLARI

 1. BERBER:

 Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Tüm personelin ve erbaş/erlerin saç tıraşını yapar. Berberhanenin temizliğinden ve malzemelerin bakım/tutumundan sorumludur.

 2. DALGIÇ:

 Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Sualtı ve Tazyik odası dalışı yapar. Dalış öncesi ve sonrası balık adam malzemelerinin bakım tutumunu yapar.

 3. ELEKTRİKÇİ:

 Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Birliklerdeki jeneratörü devreye alır/çıkarır. Tüm elektrik arıza işlerini takip eder. Soğuk hava depolarını kontrol eder, arızalarını giderir.

 4. HİZMET (CANKURTARAN)

 Deniz kuvvetlerinin kıyı birliklerinde cankurtaran olarak görev yapar.

 5. DENİZALTICI (İKMAL)

 Denizaltı gemilerinde görevli er statüsündeki tek kişidir. Personelin yiyecek ve içecek işlerinin görülmesinden sorumludur.

 6. İKMALCİ (AŞÇI)

 Gemilerde ve kara birliklerinde yemek hazırlanmasından yapımına kadar tüm faaliyetleri uzman aşçılar ile beraber gerekli hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirir.

 7. İKMALCİ (FIRINCI)

 Gemilerde görevlendirilebilir. Fırında yapılacak her türlü yemeğin yapımında yardımcı olur. Ayrıca gerektiğinde ekmek ve hamur işi yemekleri yapar. Diğer yemeklerin dağıtımında aşçılara yardımcı olur.

 8. İKMALCİ (İKMALCİ)

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Ambarlardaki tertip ve düzenden sorumludur. Ayrıca ambarlardan malzeme dağıtımını yapar.

 9. KAMAROT

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Gemilerde subay ve astsubayların salonlarının yemek servisine hazırlanması, yemek servisi ile sıcak ve soğuk içecek servisi yapılmasından sorumludur.

10. KURBAĞA ADAM

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Sualtı ve Tazyik odası dalışı yapar. Dalış öncesi ve sonrası balık adam malzemelerinin bakım tutumunu yapar.

11. MOTORCU:

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Gemilerin ana makinaları ile jeneratörlerinin fiziki kontrollerinden, çalışma değerlerinin takibinden ve makine/jeneratörlerle ilgili her türlü bakım tutumu yapmaktan sorumludur.

12. MAYINCI:

Mayın avlama ve tarama gemilerinde görevlendirilir. Mayın tarama tellerinin bakımı ile gemicilik malzemelerinin bakımından ve boya faaliyetlerinden sorumludur.

13. PORSUN:

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Gemicilik malzemeleri ile can kurtarma malzemelerinin bakımından ve geminin boya işlerinin yapılmasından sorumludur.

14. TELSİZCİ:

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. El telsizlerinin şarjlarının doldurulmasından birliğe gelen mesajların dağıtılmasından sorumludur.

15. SERDÜMEN:

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Geminin ve küçük deniz araçlarının dümenini tutan ve verilen komutları yerine getiren kişidir. Esas işi dümenciliktir. Ayrıca dümen sisteminin ve yedek sistemlerin devreye alınması ile geminin aydınlatmalarının yakılıp söndürülmesinden sorumludur.

16. SIHHİYE:

Gemilerde ve kara birliklerinde revirlerde görevlendirilir. İlk yardım hizmetlerinin yerine getirilmesi ile iğne ve pansuman yapılması gibi işlerde doktor ve hemşirelerin yardımcısıdır.

17. TOPÇU :

Gemilerde görevlendirilir. Topların bakım tutumunda görev alır. Cephanelerin cephanelikten çıkartılarak, topa yüklenmesini gerçekleştirir.

18. TORPİDOCU:

Gemilerde görevlendirilir. Gemide bulunan torpidoların kovanlarına sevkini yapar. Torpidoların bakım tutumunu yapar.

19. VARDABANDIRA:

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Geminin görünür muhaberesini yapar, gemilerde bayrak törenlerini icra eder, Selamlama faaliyetlerini yürütür. Limanda/seyirde geminin etrafını gözler.

20. TERZİ:

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Personelin ve erbaş/erlerin terzi işlerini yapar. Terzihanenin bakım tutumum ve temizliğinden sorumludur. Ayrıca terzihane kayıtlarını tutar

21. YARASAVUNMA:

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Olabilecek yangınlara müdahale eder, Geminin her türlü sarnıç ve boru devrelerinin kontrolünü yapar. Her türlü musluk ve vana değişimini gerçekleştirir.

Incoming search terms:

  • halkbank ainav 2014 memurlar net
  • Halkbank ızmır alım puanı
  • memur alimi2014
  • p94 memur alımı 2014
  • temmuz ayi ankara is ilanlari